ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Събитийният календар на културно пространство PORTRAIT се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”.