Episode 15: Angel Demirev / Ангел Демирев в търсене на нови нюанси в света на акустичната китара