DAN COSTA feat. Mihail Ivanov & Borislav Petrov

Praised for melodic sensibility by DownBeat Magazine, Dan Costa’s music reflects his multicultural upbringing and diverse musical background, as well as his appreciation of the natural environment. He teams up with Mihail Ivanov – Micho and Borislav Petrov to present his original output.

Възхвалявана за мелодична чувствителност от DownBeat Magazine, музиката на пианиста Дан Коста отразява неговото мултикултурно възпитание и разнообразен музикален опит, както и оценката му за естествената среда. Той се обединява с контрабасиста Михаил Иванов – Мишо и барабаниста Борислав Петров, за да представи оригиналната си продукция.

Споделете това събитие
Подробности за събитието
Praised for melodic sensibility by DownBeat Magazine, Dan Costa is a jazz/ world music pianist, composer and producer who has collaborated with artists such as Randy Brecker, John Patitucci, Mike Stern, Hermeto Pascoal, Dave Douglas, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Seamus Blake, Jaques Morelenbaum and Roberto Menescal.
 
Costa studied classical and jazz piano at the Académie de Musique Rainier III and popular music at Paul McCartney’s LIPA. He graduated in jazz piano at ESMAE with a Rotary Club award for outstanding achievement and studied Brazilian music at UNICAMP in São Paulo as part of an exchange programme. He later pursued further studies at Berklee College of Music with a merit-based scholarship. He released his first album Suite Três Rios in 2016, considered one of the best albums of the year by Down Beat Magazine. His second album Skyness was deemed “rare and luxurious” by All About Jazz, while Live in California, his solo piano album released in 2020 was praised for “profound expression” by Jazziz Magazine. He also recorded two singles – the well-known standard Love Dance with one of its creators, Ivan Lins, and Iremia, with Randy Brecker, as a message of peace. He has just recorded his new album in New York City, featuring John Patitucci, Dave Liebman, Mike Stern, Hermeto Pascoal, Dave Douglas and other artists.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възхваляван за своята мелодична чувствителност от DownBeat Magazine, Дан Коста е световен джаз пианист, композитор и продуцент, който си сътрудничи с артисти като Ранди Брекър, Джон Патитучи, Майк Стърн, Хермето Паскоал, Дейв Дъглас, Иван Линс, Лейла Пинейро, Шеймъс Блейк, Жак Мореленбаум и Роберто Менескал.
 
Коста учи класическо и джаз пиано в Académie de Musique Rainier III и популярна музика в LIPA на Paul McCartney. Завършва джаз пиано в ESMAE с награда на Ротари клуб за изключителни постижения и учи бразилска музика в UNICAMP в Сао Пауло като част от програма за обмен. По-късно продължава обучението си в Музикалния колеж Бъркли със стипендия за заслуги. Той издава първия си албум “Suite Três Rios” през 2016 г., смятан за един от най-добрите албуми на годината от Down Beat Magazine. Вторият му албум “Skyness” беше определен за “рядък и луксозен” от All About Jazz, докато “Live in California”, соло албумът му за пиано, издаден през 2020 г., беше похвален за “дълбоко изразяване” от списание Jazziz. Записва и два сингъла – добре познатия стандарт “Love Dance” с един от създателите му Иван Линс и “Iremia” с Ранди Брекър, като послание за мир. Току-що записа новия си албум в Ню Йорк, включващ Джон Патитучи, Дейв Либман, Майк Стърн, Хермето Паскоал, Дейв Дъглас и други изпълнители.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подробности за събитието