Tobias Hoffmann and Friends

Before the opening of the new season of The Bulgarian National Radio Big Band with the music and participation of Tobias Hoffmann, we are pleased to welcome him at PORTRAIT.
Tobias Hoffmann is a composer and saxophonist, multiple award-winning young author and one of the European creators of jazz music and improvisations.
On 18th October, he will play live his original music together with Antoni Donchev (piano), Arnau Garrofe (saxophone), Mihail Ivanov (double bass) and Borislav Petrov (drums).

Преди откриването на новия сезон на Биг Бенда на БНР с музиката и участието на Тобиас Хофман, имаме удоволствието да го посрещнем в PORTRAIT.
Той е композитор и саксофонист, многократно награждаван млад автор, един от европейските създатели на джаз музика и импровизации.
На 18 октомври ще представи своя авторска музика заедно с Антони Дончев (пиано), Арнау Гаррофе (саксофон), Михаил Иванов (контрабас) и Борислав Петров (барабани).

Споделете това събитие
Подробности за събитието
Tobias Hoffmann was born in Göppingen (Germany) in 1988 and discovered his passion for music and the saxophone during his high school years. From 2008 until 2010 he studied at the University for Music, Drama and Media in Hannover and from 2010 at the Prins Claus Conservatorium Groningen (Netherlands), where he graduated with a Bachelor of Arts (BA) in June 2013. After that he started his studies of Jazz Composition and Arrangement at the Musik und Kunst Universität der Stadt Wien. At the same time he studied Jazz-Saxophone at the Musik und Kunst Universität Wien and graduated with a Master of Arts (MA) with distinction in 2015. Besides working working his own projects, Tobias Hoffmann is a sought-after sideman, composer and arranger for a wide variety of lineups and styles. From 2014 to 2017 he was conductor of the Vienna Spittelberg Jazz Orchestra, for which he also appeared as composer and arranger. Concert tours have taken him to Russia and several European countries. He has played with musicians such as Bob Mintzer, Joe Gallardo, Alexander von Schlippenbach, Paul Kuhn, Benny Golson. Between 2005, when he started performing, and 2016, he won a few national and international awards while playing in different formations. Among those were a „second prize at the “Jugend Jazzt” competition of the federal state of Baden-Württemberg, first award (cum laude) at the competition of the International European Music Festival in Neerpelt (Belgium) and first award at the “Euroregio Big Band Contest 2013” in Enschede (Netherlands). On top of that one of his compositions was awarded the second prize at the 3rd International Jazz Composition Contest during the “11th Silesian Jazz Festival” in Katowice (Poland) in 2016. Another composition of his was awarded third prize at the “JazzComp 2017” in Graz (Austria). In 2019 one of his composition was awarded the second prize at the “8th Esko Linnavalli Sävellyskilpailu 2019” in Helsinki (Finland) In October 2021, another composition was awarded 2nd prize at the “5th Karel Krautgartner's Composition Contest for the Best Composition for Jazz Orchestra” in Prague (Czech Republic). Also in October 2021, a composition was awarded 3rd prize at the “Bill Conti Big Band Arranging & Composition Competition” of the "American Society of Music Arrangers and Composers" in Los Angeles (USA).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобиас Хофман е роден в Гьопинген (Германия) през 1988г. и открива страстта си към музиката и саксофона по време на гимназиалните си години. От 2008 до 2010г. учи в Университет за музика, драма и медии в Хановер, а от 2010г. в Prins Claus Conservatorium Groningen (Холандия), където завършва бакалавърска степен по изкуства (BA) през Юни 2013г. След това започва обучението си по джаз композиция и аранжимент в Musik und Kunst Universität der Stadt Wien. В същото време учи джаз-саксофон в Musik und Kunst Universität Wien и завършва с магистърска степен по изкуства (MA) с отличие през 2015г. Освен че работи по собствени проекти, Тобиас Хофман е търсен сайдмен, композитор и аранжор от много състави и за голямо разнообразие от стилове. От 2014г. до 2017г. е диригент на Виенския джаз оркестър Spittelberg, за който се изявява и като композитор и аранжор. Концертни турнета го отвеждат в Русия и няколко европейски страни. Свирил е с музиканти като Боб Минцер, Джо Галардо, Александър фон Шлипенбах, Пол Кун, Бени Голсън. Между 2005г., когато започва да се изявява, и 2016г. той печели няколко национални и международни награди, докато свири в различни формации. Сред тях са втора награда на “Jugend Jazzt” конкурс на федерална провинция Баден-Вюртемберг, първа награда (cum laude) на конкурс на Международния европейски музикален фестивал в Неерпелт (Белгия) и първа награда на “Euroregio Big Band Contest 2013” в Енсхеде (Холандия). Освен това една негова композиция е отличена с втора награда на 3-тия Международен джаз конкурс по композиция по време на “11th Silesian Jazz Festival” в Катовице (Полша) през 2016г. Друга негова композиция е отличена с трета награда на “JazzComp 2017” в Грац (Австрия). През 2019г. негова композиция е отличена с втора награда на “8th Esko Linnavalli Sävellyskilpailu 2019” в Хелзинки (Финландия). През октомври 2021г. още една композиция е отличена с 2-ра награда на “5th Karel Krautgartner's Composition Contest for the Best Composition for Jazz Orchestra” в Прага (Чехия). Също през октомври 2021г. композиция беше отличена с 3-та награда на “Bill Conti Big Band Arranging & Composition Competition” на Американското дружество на музикалните аранжори и композитори в Лос Анджелис (САЩ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подробности за събитието