Политика за поверителност

Информация за правата на лицата по защита на личните данни:

От 25 май 2018г. e в сила регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Съгласно Общите условия, публикувани тук, сайтът и продажбата на електронни билети за събития на www.portrait-venue.com се управлява от фирма Арт Хостерс ЕООД.

Арт Хостерс ЕООД отговаря на всички изисквания на регулацията, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование: Арт Хостерс ЕООД, ЕИК: 203417079, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” 47, вх. А. ап.19; е-mail: portrait.bulgaria@gmail.com; телефон: +359 883300377.

Информация относно компетентния надзорен орган:
Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Принципи, които спазваме и данни, които събираме:
Арт Хостерс ЕООД спазва следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване.

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате настоящия уебсайт. Ако сте само посетител, за Вас не се събира никаква лична информация. В случай, че решите да се регистрирате в нашия уебсайт, личните данни, които сте посочили, ще бъдат обработени. С оглед осъществяване на обратна връзка, следните лични данни биха могли да бъдат обработени:

 • Име и фамилия
 • Данни за контакт – телефон и електронна поща

В допълнение за заплащане на елекронен билет за събитие, може да бъдат поискани, респективно обработени и данни за банкова информация.

Арт Хостерс ЕООД не събира и не обработва никакви чувствителни лични данни.

Предоставяне на лични данни на трети лица
Във връзка с използването на този уебсайт, не се предават Ваши лични данни на трети лица. Изключение би било единствено в случаите на законово задължение или искане на държавен орган.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Арт Хостерс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 • Право на достъп: Вие имате право да изискате и получите от Арт Хостерс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Право на коригиране или попълване: Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Арт Хостерс ЕООД.
 • Право на изтриване: Вие имате правото да поискате от Арт Хостерс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Арт Хостерс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.
 • Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Арт Хостерс ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 • Право на преносимост: Вие можете да поискате от Арт Хостерс ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение: Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Арт Хостерс ЕООД.